ZAJĘĆ W GRUPIE TERAPEUTYCZNEJ Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELI Z ISLANDII, SŁOWENII ORAZ HISZPANII


W trakcie wizyty gości zostały przeprowadzone zajęcia w grupie dzieci autystycznych aby przybliżyć partnerom metody i specyfikę pracy z dziećmi niepełnosprawnymi prze nauczycieli z Przedszkola nr 48 w Zabrzu. Zostały wykorzystane różnorodne metody i aspekty naszej pracy: obserwacja codziennych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, oraz zabawy stymulacyjne w Sali Integracji Sensorycznej oraz Sali Doświadczania Świata.