Zajęcia biologii grupy Erasmus+ LO Nr I w Kępnie


Dnia 16 grudnia 2015 grupa Erasmus+ Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie wzięła udział w zajęciach biologii poświęconych funkcjonowaniu ptaków w biotopach miejskich.