Zajęcia ekologiczne z lekcją CLIL


Jednym z najciekawszych punktów mobilności były zajęcia prowadzone metodą CLIL. Celem tych zajęć było nabywanie umiejętności językowych projektu oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy nt. śladu ekologicznego.W trakcie zajęć młodzież brała aktywny udział w dyskusji a także w przygotowanych aktywnościach zespołowych.