Zajęcia językowe dla uczniów jadących na staż.


Poza zajęciami online dla uczniów, w ramach wsparcia językowego, zorganizowano zajęcia językowe, które odbywały si w szkole (grupa uczniów będących na stażu we Włoszech) i kraju partnerskim (grupa uczniów będących na stażu we Hiszpanii i Portugalii). Celem zajęć językowych było przede wszystkim przełamywanie bariery językowej i oswajanie uczniów z faktem konieczności wykorzystywania różnego rodzaju zasobów w celu nawiązania i podtrzymywania komunikacji w kraju, w którym odbywali staż.