ZAJĘCIA JĘZYKOWE PRZYGOTOWUJĄCE UCZNIÓW DO MOBILNOSCI W RUMUNII


Kolejne spotkanie przygotowujące uczniów  biorących udział w mobilności do Rumunii  z nauczycielem języka angielskiego, Panem Maciejem Tuźnikiem. Podczas zajęć przygotowujących młodzież ćwiczyła zwroty, które będą niezbędne podczas mobilności. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali również ciekawe ćwiczenia w grupach, w których rozmawiając po angielsku próbowali przełamać barierę językową.