Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej


W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy mobilności wykorzystywali nabytą wiedzę  oraz umiejętności posługiwania się aparatura laboratoryjną w trakcie wykonywania  analiz czystości wód. Wszystkie wyniki były analizowane i omawiane.