Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej


Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach laboratoryjnych dotyczących analiz fizyczno-chemiczne pod nadzorem pracownika laboratoryjnego,  które miały na celu wykazanie stężenia występowania określonego pierwiastka. Wszystkie wyniki były analizowane na bieżąco wraz z ich uzasadnieniem.