Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej


W trakcie mobilności w Polsce uczniowie szkół partnerskich wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Koszalińskiej. Ich zadaniem było przeprowadzenie analizy czystości wód metodą fizyko-chemiczną. Analizy były wykonywane w ściśle określonych grupach oraz pod bacznym nadzorem Pani dr inż. Agnieszki Szparaga a także uczestniczących w zajęciach nauczycieli mobilności.