Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej


Uczestnicy mobilności w Polsce odwiedzili  12 października Politechnikę Koszalińską na wydziale mechanicznym, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia laboratoryjne dotyczące analizy czystości wód przez panią
dr Agnieszkę Szparagę.