Zajęcia laboratoryjne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku


Zajęcia laboratoryjne w CEE i RJ w Szczecinku były przeprowadzone w pięcioosobowych grupach. W trakcie zajęć były poddawane analizie przywiezione z krajów partnerskich próbki wody oraz gleby. Miedzy innymi sprawdzana był zawartość azotanów, siarczanów oraz ph wody. Wyniki były analizowane a wnioski  z nich posłużyły jako materiał edukacyjny.