Zajęcia laboratoryjne w Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku


Spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku rozpoczęło się od wygłoszenia prezentacji na temat: “Analiza czystości wód, gleby i powietrza metodami fizykochemicznymi oraz biologicznymi”. Po wykładzie uczestnicy mobilnosci udali się na zajecia terenowe oraz laboratoryjne.