Zajęcia polisensoryczne w sali doświadczeń świata


Podczas wizyty w szkole specjalnej w Norwich, kadra miała możliwość uczestniczyć w zajęciach polisensorycznych prowadzonych przez nauczycieli angielskich i zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez terapeutów w trakcie ich codziennej pracy. Nauczyciele byli pod wrażeniem wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w codziennej pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.