Zajęcia przygotowujące do mobilności w Polsce


Uczniowie ćwiczą umiejętność omawiania prezentacji w języku angielskim.W trakcie warsztatów przygotowujących do omawiania prezentacji prace były analizowane i poprawiane merytorycznie przez nauczyciela. Wszystkie informacje zamieszczone w prezentacji są wykonane przez uczestników bioracych udział w mobilności.