Zajęcia przyrodnicze przed mobilnością w Turcji


Uczniowie biorący udział w najbliższej mobilność do Turcji, uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, których celem  celem jest zapoznanie się  z kulturą, religią, miejscami turystycznymi Turcji  oraz z warunkami fizycznogeograficznymi. Zajęcia były wzbogacone projekcją filmu o Turcji. Na zakończenie zajęć młodzież wykonywała karty pracy przygotowane w oparciu o omawiane informacje.Zajęcia były ciekawe i przebiegły w miłej atmosferze.