Zajęcia przyrodnicze przygotowujące do mobilności w Rumunii


Warsztaty przyrodnicze były wzbogacone w materiały dotyczące przyrody,geografii oraz historii Rumunii. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej a następnie wykonywane były karty pracy, które dotyczyły zagadnień przedstawionych w prezentacji.