Zajęcia ruchowe i Makaton


W ramach projektu Erasmus + realizujemy zajęcia grupowe “Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” przeznaczone dla rodziców i dzieci. Są to  zajęcia ruchowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i nauka gestów Makaton. Stosowanie tej metody przynosi ogromne korzyści dla dzieci: wyrównuje opóźnienia w sferze  emocjonalnej, uczy współdziałania i koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, wyzwala radość. Ze względu na swą prostotę i możliwość stosowania jej w każdych warunkach, jest to metoda dla każdego. Każdy uczestniczy w zajęciach w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe. Przy muzyce, śpiewie i tańcu dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej.Wspólne śpiewanie piosenek łączymy z nauką gestów Makaton.