Zajęcia terenowe w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku


W trakcie wizyty w CEE i RJ w Szczecinku młodzież brała udział w zajęciach terenowych, na których wykorzystywali skalę porostową aby dokonać oceny stanu czystości powietrza.