Zajęcia w szkole portugalskiej


Podczas kolejnej wizyty kadra miała okazję poznać i porównać metody i formy pracy stosowane w portugalskiej i polskiej szkole zajmującej się edukacją i wychowaniem uczniów z niepełnosprawnościami oraz zastosowanie TIK w codziennej pracy. Wyjazd dał okazję do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz poznanie kultury, tradycji i obyczajowości odwiedzanego regionu.