Zajęcia warsztatowe przygotowujące prezentacje multimedialne na mobilność w Polsce


Przed mobilnością grupa uczniów przygotowująca  prezentacje dokonywała selekcji i wyboru niezbędnych informacji  dotyczących czystości ekosystemów oraz bioróżnorodności w nim występującej.