Zajęcia warsztatowe uczestników projektu Erasmus+ w Akhisar


Uczniowie biorący udział w mobilności w Turcji analizowali w grupach międzynarodowych przywiezione ze sobą ankiety nt. śladu ekologicznego z krajów partnerskich. Wyniki analiz zostały  zaprezentowane przed uczestnikami projektu w postaci plakatów.