Zaplątani w końskich grzywach


W dniach 10-20.09.2019 odbyła się wymiana międzynarodowa młodzieży z Polski i Ukrainy w ramach projektu Akademia Inicjatyw Młodzieżowych, który miał na celu rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych, zmianę sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz rozwój empatii i zrozumienia potrzeb tych osób, zachęcenie do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu jak również promowanie wśród młodych ludzi postaw ekologicznych, szacunku do natury i zwierząt.

Naszym celem było, aby młodzi ludzie mogli szanować inne kultury, mieć prawdziwy kontakt z rówieśnikami z innego kraju, byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Europy. Zdobyta wiedza; zwiększona świadomość kulturowa oraz rozwój osobisty uczestników projektu, dla których ten Erasmus+ był wspaniałym i niezapomnianym doświadczeniem i który wywarł ogromny wpływ na dalsze odważne wybory edukacyjne uczestników projektu.

PASJA. PRZYJAŹŃ. ZAUFANIE. To z pewnością odzwierciedla zdjęcie.