Zapraszamy na Dzień Polski


Różnorodność kulturowa i światopoglądowa obecna jest we wszystkich aspektach naszego życia. Przenikanie się kultur, czerpanie z ich bogactwa jest szczególnie ważne dla młodych ludzi , bo to oni właśnie budują przyszłość naszego świata. Poznanie to zawsze szansa na wzajemny szacunek i tolerancję.

A więc zapraszamy dziś na Dzień Polski, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. O, są już nawet pierwsi goście…