Zaufaj mi!


Wykorzystanie praktyczne Metody Budowania Grupy dzięki szkoleniu”Group dynamics and social skills” w Grottaferrata. Dzieci ze spektrum autyzmu podczas Terapii Umiejętności Społecznych uczą się słuchania nawzajem, wykonywania zadań i wzajemnego zaufania. Aby dostać nagrodę, muszą razem, dzięki wzajemnej współpracy dojść do celu. Nauczyciele, wykonując te zadanie podczas szkolenia, wiedzą jak trudne jest to zadanie. Dzieci jednak, dzięki zabawie i ćwiczeniom ruchowym, chętnie wchodzą w swoje role.