Zawód szyty na miarę!


Laureat Konkursu SElfie+ 2016
Nagroda Specjalna
Kategoria: Local leader Selfie+

Nasz projekt “Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie” ma na celu wyposażenie młodzieży zarówno w umiejętności miękkie jak i twardą wiedzę na temat rynku pracy lokalnego jak i Europejskiego. Poznajemy gałęzie przemysłu biotechnologicznego, teleinformatycznego czy medycznego, ich zawody oraz warunki jakie trzeba spełniać aby zdobyć konkretny zawód. Dzielimy się z partnerami wynikami naszych badań poszerzając swe horyzonty, inspirując i rozwijając kompetencje językowe.