Zawodowo w dorosłość – staże w Wielkiej Brytanii


W Projekcie Zawodowo w dorosłość założyliśmy mobilność edukacyjną grupy młodzieży na staże zawodowe w Wielkiej Brytanii. Do fotografii wykorzystaliśmy jednak prawie wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami, ponieważ każdy z nich marzy skrycie o takim wyjeździe.