Zawody przyszłości- jak zachęcić młodzież do kontynuowania edukacji.


Programowanie i kodowanie- jest wstępem do logicznego myślenia, rozumienia nauk ścisłych i wielu zawodów przyszłości. Dzieci i młodzież uwielbiają aktywności związane z kodowaniem.  Warto to wykorzystać, aby zbudować sukces edukacyjny dziecka. Ten sukces przełoży się na wzrost motywacji do uczenia się.