“Zbudowani Domami Pamięci”


Projekt koncentrował się na odkrywaniu pamięci indywidualnej oraz zbiorowej poprzez domy, zarówno te mieszkalne, jak i te, które służyły modlitwie (hebr. בית כנסת/bejt kneset). Poprzez materialne budynki w Murowanej Goślinie oraz Vilkiji młodzi Litwini i Litwinki oraz Polki i Polacy poznawali historie przedwojennych mieszkańców – żydowskich sąsiadów, których już nie ma, ale pozostała po nich pamięć. Nasze ojczyzny były domami z wieloma pokojami i tożsamościami zamieszkiwanymi przez różne grupy etniczne i wyznaniowe. Zdjęcie ukazuje dwoje uczestników naszego projektu na tle Synagogi Chóralnej w Kownie – jedynej ocalonej z 36, które znajdowały się w mieście przed wojną . Wspólnie odwiedziliśmy to miejsce. Było refleksyjnie i budująco. Mamy przed sobą zadanie zbudowania lepszego domu dla wszystkich Europejczyków bez nienawiści. Przestrzeń różnych domów może nam w tym pomóc.