Zdobywanie doświadczenia zawodowego z POWEREM


Zdjęcie dotyczy stażu mechatroników realizowanego w Brandenburgu w Niemczech w okresie od 26 września do 16 października 2021 roku. Uczniowie wykonywali dużo ćwiczeń praktycznych w zakresie ślusarstwa, pneumatyki, hydrauliki, elektryki i mechaniki. Praktyka miała intensywny charakter, każdego dnia uczniowie podejmowali nowe zadania w grupach lub indywidualnie. Wszystkie działania odbywały się pod fachowym okiem mentora z organizacji przyjmującej.

Stażyści nabyli kompetencje zawodowe, społeczne, interpersonalne. Poznali również kulturę Niemiec poprzez zwiedzanie Berlina, Poczdamu i Brandenburga.