Zdobywanie wiedzy o krajach europejskich w nowej odsłonie.


Na zdjęciu uczniowie podczas oglądania materiałów w ramach projektu “Connecting Pupils to the Eurpean Space”.Jednym  z celów projektu jest zwiększenie świadomości  w kwestii różnic kulturowych, tradycji i obyczajów  krajów europejskich przez całą społeczność szkolną oraz dużą część środowiska lokalnego oraz  nabycie przez nauczycieli  wiedzy o innych europejskich systemach edukacyjnych, wymiana doświadczeń i wykorzystanie zdobytej wiedzy  w tworzeniu oraz realizacji programów nauczania.