Żeby lepiej leczyć zwierzę


Wspieramy lekarzy weterynarii by mogli skuteczniej komunikować się z właścicielem zwierzęcia- po to by lepiej leczyć pacjenta – zwierzę. Także duże zwierzę.

W projekcie COMVET „Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii” opracowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem właścicielem zwierzęcia (pacjenta).

Lekarze weterynarii to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów medycznych muszą radzić sobie z różnymi wyzwaniami w życiu zawodowym. Komunikacja z właścicielem zwierzęcia jest wyjątkowym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę, by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia. Wszystko po to by ukończyć proces medyczny z sukcesem dla zwierzęcia.