Żeby uczniom było dobrze


Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, prawie 250 lat po powołaniu Komisji, realizują jeden z jej wspaniałych celów: „by ucznia sposobnym uczynić do tego, żeby i jemu było dobrze i z nim było dobrze”.

Zdjęcie przedstawia nauczyciela fizyki i informatyki biorącego udział w kursie językowo-metodycznym w Dublinie, poświęconym kompetencjom kluczowym: komunikacji, kolaboracji, kreatywności i krytycznemu myśleniu. Języki, TIK i 4C na jednym kursie.