Zespół projektowym w swoim naturalnym środowisku


Projekt “Fablaby – nowe technologie w edukacji dorosłych” to partnerstwo strategiczne 6 organizacji z Polski, Portugalii, Francji, Islandii i Finlandii funkcjonujących jako fablaby/makerspace’y. Naszym naturalnym środowiskiem jest przestrzeń fablabowa, warsztatowo-narzędziowa, i właśnie w takiej przestrzeni spotkaliśmy się jako grupa projektowa na pierwszym spotkaniu partnerskim w Fablabie Twarda w Warszawie, by rozmawiać m.in. o tym, jak fablaby mogą skuteczniej działać jako środowiska uczenia się osób dorosłych, jak my – osoby w nich pracujące – możemy stać się lepszymi edukatorami osób dorosłych oraz jak tego typu przestrzenie mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych systemów nauczania, demokratyzując dostęp do nowych technologii i wspierając rozwój kompetencji kluczowych osób dorosłych.