Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) innowacyjnym podejściem do nauczania.


Podczas dwutygodniowego szkolenia organizowanego przez ETI na Malcie w lipcu 2018 roku pięciu nauczycieli z naszej placówki zgłębiało metodykę pracy metodą CLIL w międzynarodowym gronie, poznawaliśmy ciekawe sposoby wdrażania jej na lekcjach, dowiedzieliśmy się w jaki sposób zintegrować tą nowoczesną metodę nauczania z treściami zawartymi w podstawach programowych języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących.

Ponadto, uczestnicy kursu uczestniczyli w zajęciach z technologii informacyjnej, która bez wątpienia wzbogaca warsztat pracy każdego nauczyciela. Nasi nauczyciele poznali nowe metody pracy z zastosowaniem TIK, szczególnie w odniesieniu do metody CLIL, rozwinęli swoje kompetencje w dziedzinie IT i nauczyli się stosować w praktyce nowo poznane narzędzia.