Zioła wokół nas – wystawa


Tematem wystawy były zioła, obok których przechodzimy co dzień,  a które bardzo często są nam nieznane. Uczennice z klasy II gimnazjum opracowały krótkie notatki o roślinach,  które mówiły o zastosowaniu ich w życiu codziennym,  bowiem natura dostarcza nam wielu leczniczych roślin o których zapominamy lub po prostu nie wiemy. Dziewczynki również prowadziły prelekcje dla młodszych koleżanek i kolegów z klas od 0 do 3. Wystawę oglądali z zainteresowaniem również rodzice.