Znajdź pasję, a znajdziesz sens istnienia


Rodzimy się, kształcimy, zdobywamy wiedzę i wierzymy, że to co nas kształtuje dzisiaj zainspiruje nas na całe życie. Kim chcemy być? Jacy chcemy być? Co jest dla nas ważne? To pytania, które towarzyszą młodym ludziom. Dlatego sięganie do korzeni i włączanie się w europejski wymiar edukacji jest początkiem budzenia kreatywności młodego człowieka, a stąd już tylko krok do życiowej innowacyjności. Do tego potrzeba jednak wiedzy, poczucia przynależności do społeczności europejskiej, otwarcia się na wzory kulturowe i szukanie wartości godnych naśladowania. Realizując nasz projekt „Smak życia – od kuchni regionalnej do kuchni fusion” zdobyliśmy nie tylko umiejętności, ale doświadczenie nauczyło nas jak dzielić wiedzą z innymi ludźmi. Na zdjęciu widać naszą RADOŚĆ z każdej chwili, którą możemy spędzić razem. Nie straszne są nawet czarne chmury nadciągające nad miasto, gdy wiemy, że po każdym załamaniu pogody znów zaświeci słońce, abyśmy mogli spełniać kolejne marzenia.