Znajdź swój przepis na zdrowie – uwierz w siebie, odkrywaj swoje pasje, nie zmarnuj swojego życia!


W ramach międzynarodowego projektu Fit4healthylife” efektywnie promujemy zdrowy i aktywny styl życia. Szczególną uwagę zwracamy na zapobieganie uzależnieniom. Podejmujemy innowacyjne działania z zakresu profilaktyki.
Ciało i umysł są nierozłączne, są jednością. Z tego powodu nie należy zaniedbywać żadnej z tych sfer i pracować nad wzmacnianiem, doskonaleniem ich obu. Na zdjęciu Adrian podczas warsztatów profilaktycznych prezentuje swoją pasję, jaką jest taniec. Zainteresowania i pasje mobilizują nas do działania i rozwoju oraz dają nam poczucie spełnienia.
Pamiętajmy o tym!