Znikające obrazy– zabawa plastyczno – ruchowa


Współczesna edukacja wymaga poszukiwania coraz to nowych form kształtowania postaw proekologicznych, prozdrowotnych wśród dzieci już od przedszkola. Projekt pt: Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod “gołym niebem” realizowany jest w ramach akcji KA1 programu Erasmus + w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Na zdjęciu dzieci z pomocą nauczyciela wlewają przez lejek wodę do butelek. Naciskając na butelkę rysują wodą, samodzielnie lub z pomocą różne formy na asfalcie. Obserwują własne wytwory i ich znikanie. Powtarzają działanie kilkakrotnie.

Cele ogólne:
– eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi – woda
– usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
Cele szczegółowe:
– nalewa wodę do butelki przez lejek
– próbuje rysować różne kształty wodą na asfalcie
– obserwuje proste zjawiska fizyczne (wysychanie – znikanie rysunku)