“Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych”- ZST Srem


Uczestnicy projektu poznali środowisko pracy w firmie, zdobyli umiejętności pracy w zespole oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Projekt miał na celu promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności społecznej, a także wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy i wspieranie rozwoju wiedzy o polityce młodzieżowej.

Dzięki współpracy ze specjalistami z branży gier uczestnicy projektu są przygotowani do świadomego udziału w dowolnym etapie procesu tworzenia gier komputerowych, są biegli w tworzeniu wizualizacji 3D i mogą znaleźć pracę jako programista gier komputerowych, twórca reklam i innych aplikacji multimedialnych.