Zrozumienie innych i siebie – Make Me Polish


Nasz projekt “Make Me a European” składał się z kilku faz, których uwieńczeniem były spotkania uczniów i nauczycieli. Zdjęcie prezentuje rezultat etapu polskiego, w którym zapoznawaliśmy partnerów z naszą historią i wkładem w dziedzictwo kulturowe Europy. Pokazaliśmy, co jest dla nas ważne, szukaliśmy podobieństw. Wspólne zwiedzanie, gry uliczne, drama wpłynęły na to, że goście poczuli się Polakami. “Make Me Polish” przestało być hasłem, a stało się rezultatem.