ZST Śrem – “Profesje przyszłości w projekcji gier komputerowych”


Posiadanie wysokich kompetencji jest bardzo ważne dla każdej osoby, która wiąże pracę z kontaktem z innymi ludźmi. Od wielu lat jest coraz większe zainteresowanie aranżacją wnętrz, fotografią oraz technolgią 3D oraz 2D.  Technik Organizacji Reklamy, Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej oraz Fototechnik poznaje nowoczesne technologie, realizując projekt “Profesje przyszłości w projekcji gier komputerowych” – Nr umowy 2017-1-PL01-KA102-035976.

Praktyki w hiszpańskiej firmie to poszerzenie zainteresowań i zdobycie wiedzy na poziomie teoretycznym i praktycznym w projektowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk współczesnego designu. Projekt zapewnia łatwiejsze uznawanie umiejętności (ECVET) i pomoc uczniom, którzy wybrali kształcenie techniczne jako podstawę swojego przyszłego życia zawodowego w zdobyciu wykształcenia praktycznego oraz znacząco ułatwi znalezienie zatrudnienia w regionie w kraju i za granicą.