Zwiedzanie hotelu Anassa.


W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” nauczyciele krajów partnerskich: Cypru, Turcji, Estonii i Polski spotkali się na Cyprze, gdzie odbywali szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego. Fotografia przedstawia grupę nauczycieli zwiedzających piękny hotel Anassa, w którym w październiku odbędą się mini staże zawodowe dla uczniów.