Zwiększone kompetencje nauczycieli szansą na sukces Ich uczniów


Projekt miał na celu poszerzenie przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem kompetencji specjalistycznych z zakresu prowadzenia edukacji włączającej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uczniów niedowidzących i niewidzących, niedosłyszących i niesłyszących, z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową.