Zwykły bohater


strong>Zwykły bohater to akcja, która miała na celu zachęcić uczniów do czynienia dobra w stosunku do osób starszych, służyć im pomocą i mieć oczy otwarte na to, co dzieje się wokół. Nie znaczy to, że mamy być dobrzy dla innych tylko w tym dniu, wręcz przeciwnie – nawyk czynienia dobra i bycie wrażliwym na potrzeby innych towarzyszyć nam ma na co dzień. Naszą akcją chcieliśmy po prostu zwrócić uwagę uczniów na -wydawałoby się – zupełnie oczywiste sprawy. Dzień 26 listopada był dniem dobroci dla starszych – rozdaliśmy ulotki uczniom naszej szkoły (piękne, przygotowane przez Piotra Kulisza) zagrzewające ich do działania i stworzyliśmy listę dobrych uczynków…