Żywa flaga polsko-węgierska. Młodzi dla młodych w relacjach polsko-wegierskich.


Zdjęcie wykonane podczas mobilności ponadnarodowej na Węgrzech w miejscowości Szombathely. Podczas projektu Ponadnarodowej mobilności uczniów PO WER. I tura projektu odbyła się w dniach 13.10-19.10 2019r.

Uczniowie z polski i uczniowie z Węgier utworzyli żywą flagę polsko-węgierską wraz z opiekunami. Na zdjęciu dyrektor szkoły w Szombathely i opiekunki z polski. Główny cel. który chcemy przedstawić to -Budowanie postawy obywatela Europy poprzez wzajemne relacje, poznanie historii, kultury i tradycji.