Konkurs Selfie+ jest okazją dla beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się efektami ich pracy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań.

Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu (15 września – 16 grudnia 2023).
Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+.

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 1.
  2. Wybrać jedno zdjęcie z projektu najlepiej pasujące do poniższych kategorii.
  • Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych.
  • Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji, uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy, tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia.

Spośród nadesłanych zdjęć w kategorii konkursowej Twój projekt w jednym ujęciu zostaną przyznane I, II i III miejsce, natomiast w kategorii konkursowej Europejskie Wartości w Nowej Perspektywie laureaci zostaną wyłonieni według 5 nominacji, gdzie każda nominacja odpowiada priorytetowi z Nowej Perspektywy, tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia. Przesłane zdjęcie do danej kategorii zostanie zakwalifikowane do nominacji w podziale na programy. Dodatkowo eksperci wybiorą Zdjęcie Roku.

Prosimy również zwrócić uwagę na to, że tym roku wprowadziliśmy limit zdjęć – z każdego projektu mogą opublikować Państwo 7 zdjęć.

Jak wziąć udział?

  1. Wystarczy zalogować się do panelu użytkownika, a jeśli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz przycisk – zarejestruj się. Następnie w części „Konkursy” należy wybrać „Selfie+” i wypełnić znajdujący się tam formularz konkursowy oraz załączyć zdjęcie. 
  2. Zdjęcie należy dodać przez panel użytkownika najpóźniej do 16 grudnia 2023 r.
  3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej oraz przekazane zwycięzcom mailowo najpóźniej 19 stycznia 2024 r.

W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania programu Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności,  PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

Materiały publikowane na platformie muszą spełnić odpowiednie wymagania techniczne. Zdjęcia należy publikować w formacie JPG lub PNG, do zdjęcia należy dołączyć krótki opis – od 500 do 1000 znaków.

Warunkiem korzystania z platformy Selfie+ jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu korzystania z Platformy Selfie+.

Zachęcamy do prezentowania swoich projektów w sposób kreatywny i twórczy!