Autor: DominikaJanuc

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Jesteśmy głosem a nie echem!

Bądź głosem a nie echem - to tytuł projektu, w którym uczestniczyła młodzież z Druskininkai Rytas Gymnasium z Litwy oraz podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, będący młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych  i pochodząca ze środowisk defaworyzowanych. Zdjęcie przedstawia głos młodych ludzi przeciwko wszelkim form uzależnień, tych typowych jak alkoholizm, jak i nowo powstałych.  Projekt zrodził się z inicjatywy młodzieży, której rzeczywistość i własne doświadczenia  pozwoliły wysnuć dość ogólne wnioski mówiące, że zdrowie stanowi marginalną część codziennej aktywności  większości młodzieży a zachowania te nie zawsze spowodowane są niechęcią do fizycznego wysiłku lecz podejmowaniem ryzykownych zachowań prowadzących do uzależnień i złego odżywiania.

 • Autor:

  Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

 • Program Selfie+:

  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 • Tytuł projektu:

  Bądź głosem a nie echem - aktywna młodzież

 • Kategoria:

  Twój projekt w jednym ujęciu