Autor: Paweł Pośnik

Erasmus+ Edukacja szkolna

Przyjaźń - wartość ponadczasowa

Przyjaźń widoczna na zdjęciu ma charakter ponadczasowy. Podczas realizacji projektu, uczestnicy nawiązali długotrwałe relacje. Integrowali się biorąc udział we wspólnych działaniach na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i depresji wśród nastolatków, na rzecz ochrony przed SMOGiem i zwiększenia świadomości kulturowej, a także na rzecz poprawy komunikacji przy użyciu nowych technologii. Więcej na: https://www.impossiblebecomespossible.eu

 • Autor:

  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Edukacja szkolna

 • Tytuł projektu:

  Impossible Becomes Possible - young entrepreneurs in action

 • Akcja:

  KA2

 • Kategoria:

  Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie