Autor: Martyna Śmiłowska

Erasmus+ Młodzież

Przyjaźń ponad granicami!

W ramach projektu młodzież z 5 krajów Europy spotkała się, by poznać tajniki działania EuroParlamentu i podjąć dyskusję na tematy polityki międzynarodowej oraz demokracji. Uczestnicy brali udział w symulacjach obrad Parlamentu Europejskiego, warsztatach o Historii UE i prelekcjach z tematyki autoprezentacji oraz retoryki. W ramach zajęć, zwiedzali też miasto, poznając ciekawą historię Śląska oraz uczestniczyli w wielu aktywnościach kulturowych. Projekt pozwolił uczestnikom poprawić swoje umiejętności pracy w grupie oraz komunikacji w języku angielskim. Zrozumieli też jak działają mechanizmy Unii Europejskiej i jak mogą mieć wpływ na decyzje, które są tam podejmowane. Ujęcie zostało zrobione podczas eksploracji miasta.

 • Autor:

  New Europe Foundation

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Młodzież

 • Tytuł projektu:

  EuroParlament2.0

 • Akcja:

  KA1

 • Kategoria:

  Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie