Autor: Iwona Rembowska

Erasmus+ Edukacja szkolna

Takie nasze sacrum - Europa.

Nasz projekt ma na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Aby stworzyć obywatelom możliwość współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej postawiliśmy na doskonalenie znajomości języka angielskiego wśród naszych nauczycieli i uczniów. Tak jak powiedział słynny austriacki filozof Ludwig Wittgenstein Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata. Chcemy pokazać, że wiek nie stanowi bariery dla pogłębienia tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturowy. Selfie, które wybraliśmy najlepiej opisuje nasz projekt. Europa to nasz dom. Dom, który chcemy mieć zawsze, zamknąć w dłoni jak najcenniejszą rzecz. Do którego wracamy po długiej podróży, po ciężkim dniu, po latach. To nasz mały świat, to stare drzewo i ogród i kawałek jeziorka i maki na łące. Niezapomniany. Bezcenny. Nie bez powodu Europę nazywa się starym kontynentem. Takim właśnie starym domem. Ale pamiętajmy o tym, że największe cywilizacje właśnie rozwijały się w Europie. Stary kontynent to wspaniała historia wielu narodów, które obecnie żyją w pokoju pod wspólną flagą Unii Europejskiej. Każdy kraj europejski posiada bardzo bogatą kulturę, architekturę oraz sztukę, która powstała i kształtowała się przez tysiące lat. Spójrzmy na europejską historię. Przykładowo nazewnictwo ulic w Europie opiera się przede wszystkim na znanych postaciach historycznych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ulice nazywa się numerami lub też nazwami własnymi. Europa, nasz stary dom, to też nasza ostoja spokoju. Chcemy zachować ten pokój i spokój wokół naszego domu. Stawiamy na rozwój, doskonalenie się i komunikację oraz na nowoczesność. Dom musi żyć a jego mieszkańcy muszą przezwyciężyć bariery, pokonać stereotypy i uprzedzenia panujące wśród ludzi, rozwijać w sobie poczucie solidarności i tolerancji. Znajomość języka angielskiego to podstawa w nowoczesnej Europie opartej na starych korzeniach. Współcześnie szybkość zmian zapiera dech w piersiach. Dynamiczny postęp cywilizacyjny, komputery, innowacyjne technologie, nowoczesne środki komunikacji powodują zawrotne tempo życia. Nadążyć oznacza elastycznie reagować na zmieniające się warunki. To właśnie nasz projekt, wykorzystuje osobiste zainteresowania i doświadczenia uczestników. Jego zadaniem jest również stworzenie sprzyjającego środowiska do samodzielnego nabywania wiedzy i umiejętności, a dzięki temu wzmocnienie poczucia przynależności i poczucia wartości u uczestników oraz promowanie aktywnych postaw obywatelskich. W efekcie, takie językowe kształcenie ma zwiększyć szanse ludzi, na przykład, na rynku pracy. Ale też ma wspierać mobilność młodzieży i kadry nauczycielskiej, promować wśród nich aktywność obywatelską, a w szczególności obywatelstwo europejskie. Jednak jego zasadnicza rola polega właśnie na wspieraniu działań, dzięki którym osoby w różnym wieku mogą bardziej rozwijać swoje pasje i umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia, pozbywać się uprzedzeń łącząc edukację z poznawaniem nowych kultur integrując się a nie dzieląc. Chcemy, ażeby nasz dom był miejscem dla każdego. Na wyciągnięcie ręki, zamknięty w dłoni, żeby go nie wypuścić, nie stracić, nie zapomnieć. Takie nasze sacrum - Europa.

 • Autor:

  V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Edukacja szkolna

 • Tytuł projektu:

  Mówienie jest moim celem. Nowocześni obywatele Europy

 • Akcja:

  KA1

 • Kategoria:

  Twój projekt w jednym ujęciu