Autor: tomaszmoleda

Erasmus+ Młodzież

Zadzwoń po rozwój

Projekt "Złap to! Pozaformalna akademia aktywności" był adresowany do młodych ludzi w wieku 18- 30 lat. Projekt stanowił odpowiedź na problem bezrobocia wśród młodych i miał na celu poprawę jakości i adekwatności oferty edukacji pozaformalnej, dzięki opracowywaniu nowych i innowacyjnych podejść. Rezultatem pracy intelektualnej projektu jest opracowana przez ekspertów i pracowników młodzieżowych metoda pozaformalnej akademii aktywności, która następnie została opisana w publikacji.

 • Autor:

  tomaszmoleda

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Młodzież

 • Tytuł projektu:

  Złap to! Pozaformalna akademia aktywności

 • Akcja:

  KA2

 • Kategoria:

  Rezultaty projektów